Reservation

AMADA与論島

Accessaccess

From Haneda Airport

Naha Airport ⇒ (40 min)

Kagoshima Airport ⇒ (95 min)

Yoron Airport ⇒ (5 min car pick-up) ⇒ AMADA

From Narita Airport

Naha Airport ⇒ (40 min)

Kagoshima Airport ⇒ (95 min)

Yoron Airport ⇒ (5 min car pick-up) ⇒ AMADA

From Kansai Airport

Amami-Oshima ⇒ (40 min.)

Yoron Airport ⇒(5 min car pick-up)

⇒AMADA